Breema naera Lund, Sweden

Heldag Workshop: Moving into Presence
med Birthe Kaarsholm

  • Tid: Lördag 25.maj, 10:00 - 16:00
  • Plats: Igelösa Gamla Skola, Igelösa (1 mil norr om Lund)
  • Pris: 500 SEK (400 Sek om du betalar via Swish senast 13. maj)
  • Anmälan och betaling: 0733367473 (Christopher Mathiesen) eller billetto: breema.info/igelosa
  • For mera information kontakta [email protected] eller email [email protected]

Närvaron är grunden i Breema. Med kroppen i centrum används bodywork, rörelse-övningar och nio universella principer för harmoni för att få kroppen, tankarna och känslorna i balans och i kontakt med varandra. Övningarna utförs på en mjuk matta på golvet.
Breema erbjuder en jordnära och praktiskt inriktad metod för att höja vårt medvetande. De naturliga rörelserna, i kombination med en icke dömande atmosfär, inbjuder till en unik form av beröring. En beröring som tydligt avspeglar vår närvaro. När vi är närvarande kan vi möta livet, oss själva och andra med öppet sinne och hjärta.
Både nybörjare och  erfarna är välkomna. Detta är ett  tillfälle att fördjupa din erfarenhet av Breema och samtidigt är en det en perfekt möjlighet att prova och erfara Breema för första gången.


Lund, Sweden