Breema Weekend in Stockholm, Sweden

with Birthe Kaarsholm and Anna Holtenstam

 • 23 - 24 mars 2018
 • fredag 23 mars kl 18.45 - 20.45
  lördag 24 mars kl 09.15 - 12.15 och 14.00 - 17.00
 • Yogansa, Pipersgatan 26, Stockholm
 • Pris: 850 SEK
  Boka-tidigt Pris: 750 SEK
  (vid betalning senast 10 mars)
  Det är möjligt att boka enstaka klasser
  fredag kväll 200 kr, halvdag 325 kr
 • Anmälan till: Anna Holtenstam 073-953 98 80 merchi@live.se
 • För mer information om kuserna, kontakta: Birthe Kaarsholm birthek@breema.com eller Anna Holtenstam merchi@live.se
 • English speakers welcome!

Breema bodywork och Själv-Breema övningar ger oss ett naturligt sätt att röra oss, beröra och förhålla oss till livet, baserat på Nio Principerför Harmoni. Syftet med Breema är att ge oss en påtaglig upplevelse av närvaro. Den närvaron blir grunden för en ny dimension av hälsa, medvetenhet och självkännedom.
Breema: Konsten att vara närvarendeBreemas principer är universella och hjälper oss på ett enkelt och tydligt sätt att föra samman vår kropp och vårt sinne, så att vi kan uppleva livet i varje ögonblick. När kropp och sinne är förenade kan vi ta ett steg mot att höja vårt medvetande.
Breema kan utövas som en lekfull och livgivande aktivitet tillsammans med sin partner, vänner och familj. Det kan också användas yrkesmässigt med klienter.
Att praktisera Breema bodywork och Själv-Breema övningar stödjer oss att bli närvarande och ger näring till vår sanna livskraft. De enkla naturliga rörelserna ger energi och näring till såväl mottagaren som utövaren.

 

Breema bodywork and Self-Breema exercises introduce us to a completely natural way of moving, touching, and relating based on the Nine Principles of Harmony.
The aim of Breema is to bring us to a tangible experience of presence that becomes our foundation for a new dimension of health, consciousness, and self-understanding.
Breema's Principles are universal, and offer clear and practical direction, supporting us to bring our body and mind together and experience life moment by moment. When body and mind are connected, we can take a step towards raising our level of consciousness. Breema can be practiced as a playful and nurturing activity with friends and family, and can also be used in a professional setting with clients. Practicing Breema bodywork and Self-Breema exercises supports us to become present and nurtures our essential vitality.

Date and Time:
Friday, March 23, 6:45 - 8:45 pm
Saturday, March 24, 9:15am–
12:15 pm and 2:00 - 5:00 pm
(Partial attendance is possible)

Earlybird price: 750 Swedish Kronor (if paid by March 10)
Regular price: 850 Swedish Kronor (if paid after March 10, 2018), Friday evening only: 150 Swedish Kronor

Registration:
Anna Holtenstam, merchi@live.se 073-953 98 80

For more Information about the courses please contact Anna Holtenstam 073-953 98 80


Stockholm, Sweden