Saturday, 3 December 2022 2:00pm - 3:00pm
  • Central European Time
  • UTC +01:00
  • Europe/Stockholm

Self-Breema

Image
Self-Breema
In-person

Vi låter behagliga och livgivande rörelser hjälpa oss att landa i kroppen och i nuet. Rörelserna och det sätt vi använder kroppen på har sin grund i Breemas nio principer för harmoni. Med hjälp av både övningarna och principerna får vi stöd att uppnå balans och harmoni hitta vår inre styrka. Efter passet blir det gemensamt fika då det också finns tid för samtal och frågor.

Instructors

Anna Holtenstam

I started learning Breema in 1999 and became a practitioner in 2004. I’m interested in movement and in using the body as an aid to being present and raising my level of consciousness. Breema supports me in this. I also work with Qigong, Tai Chi, Taktil massage and Reconnective Healing.